Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Αγώνας ανοικτής θαλάσσης από τα "Thalassa" και "Thalassa R.I.B"

Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε...Τα περιοδικά "Thalassα" και "Thalassa R.I.B." των εκδόσεων Ε. Ευγενιτάκη, προκηρύσσουν και διοργανώνουν αγώνα ανοικτής θαλάσσης για φουσκωτά σκάφη τουρισμού, με την ονομασία "Aegean R.I.B. Rally - Thalassa Trophy 09" από 2 μέχρι 4 Οκτωβρίου 2009.  

Στον αγώνα αυτό προτίθεται να λάβει μέρος, και έχει ήδη δηλώσει συμμετοχή, το περιοδικό "Rib and Sea", με κυβερνήτη ενός σκάφους "Skipper 6.80" και κινητήρα τετράχρονο Yamaha 250 h.p. τον Ιωσήφ Παπαδόπουλο.                                                                                                

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ

Συμμετοχές.

Στο "Thalassa Trophy 09Aegean RIB Rally", έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

1. Κατασκευαστές και αντιπρόσωποι φουσκωτών σκαφών.
2. Ιδιώτες, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν τη σύμφωνη γνώμη του κατασκευαστή ή
του αντιπροσώπου του σκάφους με το οποίο θα συμμετάσχουν.

Προϋποθέσεις συμμετοχής – προδιαγραφές.

Στον αγώνα έχουν δυνατότητα συμμετοχής μόνο φουσκωτά σκάφη παραγωγής (όπως αυτά
αναφέρονται στο CE και περιγράφονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά των prospectus τους ή
την ιστοσελίδα της κατασκευάστριας εταιρίας) ασφαλισμένα και με δυνατότητα εκτέλεσης
πλόων χωρίς τοπικούς περιορισμούς, με ελάχιστο εξωτερικό μήκος τα 6,5 μέτρα και μέγιστο
τα 12 μέτρα, τα οποία είναι εφοδιασμένα με κινητήρες αντιρρυπαντικής τεχνολογίας:

1. Δίχρονους - άμεσου ψεκασμού.
2. Τετράχρονους.
3. Έσω-έξω, βενζίνης ή πετρελαίου.

Eξαιρούνται σκάφη χαρακτηρισμένα ως «Racing» (αγωνιστικά).

Τα σκάφη που συμμετέχουν δεν πρέπει να φέρουν κινητήρες των οποίων η συνολική
ονομαστική ισχύς ξεπερνάει την ανώτατη ιπποδύναμη που δηλώνει ο κατασκευαστής στο CE
του σκάφους. Στην περίπτωση όπου σκάφος φέρει συνολική ονομαστική ιπποδύναμη ανώτερη από αυτή που δηλώνεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, για να γίνει δεκτή η συμμετοχή του, θα
πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση νηογνώμονα ή αυτοπιστοποίηση του κατασκευαστή.

Ως μήκος σκάφους θεωρείται αυτό που δηλώνει ο κατασκευαστής στο CE.

Οι μόνες τροποποιήσεις που επιτρέπονται στα σκάφη που συμμετέχουν γίνονται για λόγους
ασφαλείας των πληρωμάτων και αφορούν τα καθίσματα (επιτρέπεται η τοποθέτηση καθισμάτων
τύπου bucket, ίππου και απλά καθίσματα με πλαϊνή στήριξη). Σκάφη κατασκευασμένα για
αγωνιστική χρήση που έχουν υποστεί προσθετικές τροποποιήσεις δεν έχουν δικαίωμα
συμμετοχής.

Προκειμένου η διοργάνωση να κατατάξει τα σκάφη σε κατηγορίες θα πρέπει η αίτηση
συμμετοχής να συνοδεύεται με αντίγραφο του CE που αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά
του σκάφους. Κατά τη διάρκεια του αγώνα επιτρέπεται η αλλαγή κινητήρα (-ων), μετά από βλάβη.

Κατηγορίες.

Οι κατηγορίες του Thalassa Trophy 09 – Aegean RIB Rally διαμορφώνονται ως εξής:

1. Φουσκωτά σκάφη με εξωτερικό μήκος από 6,5 έως 8 μέτρα εφοδιασμένα με έναν
κινητήρα.
2. Φουσκωτά σκάφη με εξωτερικό μήκος από 8 έως 10 μέτρα εφοδιασμένα με έναν
κινητήρα.
3. Φουσκωτά σκάφη με εξωτερικό μήκος από 8 έως 12 μέτρα εφοδιασμένα με δύο
κινητήρες.

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών για την πραγματοποίηση της διοργάνωσης ορίζονται οι
25 συμμετοχές, μέγιστος οι 35 συμμετοχές και ανά κατηγορία ορίζονται τα 5 σκάφη σαν
ελάχιστος αριθμός συμμετοχών.

Η προτεραιότητα συμμετοχής καθορίζεται από την ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων που
αρχίζει στις 15 Ιουλίου και λήγει το μεσημέρι της 30ης Ιουλίου 2009.

Το ποσό συμμετοχής ανά σκάφος ορίζεται στις 3.000 € και καταβάλλεται σε δύο δόσεις, ποσό
1.000 € μαζί με την αίτηση συμμετοχής και ποσό 2.000 € έως και την 15η Σεπτεμβρίου 2009.
Σε περίπτωση μη πραγματοποίησης του αγώνα τα ποσά συμμετοχής που έχουν εισπραχθεί θα
επιστραφούν στους συμμετέχοντες.

Η διαδρομή του αγώνα.

Ο τριήμερος αγώνας θα καλύψει συνολική απόσταση 296 ναυτικών μιλίων σε τρία σκέλη για
τα οποία έχει καθοριστεί από τους διοργανωτές μέγιστος χρόνος κάλυψης της απόστασης
κάθε σκέλους:

Σκέλος Απόσταση.

1. Δέλτα Φαλήρου - Νάουσσα Πάρου 100 ν.μ.
2. Νάουσσα Πάρου - Αδάμαντας Μήλου 103 ν.μ.
3. Αδάμαντας Μήλου - Δέλτα Φαλήρου 93 ν.μ.

Ο χάρτης της διαδρομής του αγώνα.Στο κάθε σκέλος υπάρχουν προκαθορισμένα σημεία διέλευσης και ελέγχου, check points. Στο ειδικό βιβλίο αγώνα που θα διανεμηθεί στα πληρώματα θα υπάρχει αναλυτική παρουσίαση του κάθε σκέλους με γεωγραφικές συντεταγμένες (στίγματα) και επισήμανση πιθανών
επικίνδυνων σημείων. Σε όλο το μήκος των διαδρομών θα βρίσκονται κατανεμημένα ανά δύο, τα σκάφη ασφαλείας και υποστήριξης της διοργάνωσης. Για λόγους ασφαλείας συνίσταται στα σκάφη που συμμετέχουν στον αγώνα να μην παρεκκλίνουν της προτεινόμενης από τους διοργανωτές πορείας.

Η βαθμολογία.

Η θέση κατάταξης κάθε σκάφους στην κατηγορία του θα προκύψει από το άθροισμα των
χρόνων όλων των σκελών του αγώνα. Ο χρόνος κάθε σκάφους θα καταγράφεται ξεχωριστά για κάθε σκέλος και το σκάφος που θα σημειώσει το μικρότερο συνολικό χρόνο θα κατατάσσεται πρώτο στην κατηγορία του.

Η χρονομέτρηση αρχίζει με την εκκίνηση του αγώνα από χρονόμετρα που βρίσκονται στο
σημείο τερματισμού του κάθε σκέλους, το οποίο σηματοδοτείται με δύο μεγάλες σημαδούρες
(πόρτες) έντονου χρωματισμού.

Ο τερματισμός των σκαφών καταγράφεται επίσης από βιντεοκάμερα με καταγραφή ώρας,
που βρίσκεται στο σκάφος του χρονομέτρη. Κριτές και χρονομέτρες θα είναι μέλη της
Ελληνικής Λέσχης Ταχυπλοΐας και συνεργάτες των περιοδικών μας.

Τα αποτελέσματα κάθε σκέλους θα ανακοινώνονται στους συμμετέχοντες δύο ώρες μετά
τον τερματισμό κάθε σκέλους. Ο μέγιστος χρόνος κάθε σκέλους έχει υπολογιστεί με μέση ωριαία ταχύτητα 18 κόμβων ωςεξής:

1ο σκέλος Δέλτα Φαλήρου - Νάουσα Πάρου 100 ν.μ. 5.33' ώρες.
2ο σκέλος Νάουσσα Πάρου - Αδάμαντας Μήλου 103 ν.μ. 5.43' ώρες.
3ο σκέλος Αδάμαντας Μήλου - Δέλτα Φαλήρου 93 ν.μ. 5.09' ώρες.

Τα σκάφη που θα τερματίσουν μετά το μέγιστο προκαθορισμένο χρόνο βαθμολογούνται για το
συγκεκριμένο σκέλος με το μέγιστο χρόνο της διαδρομής. Τα σκάφη που θα εγκαταλείψουν
βαθμολογούνται με το μέγιστο χρόνο προσαυξημένο κατά 30 πρώτα λεπτά.

Απαραίτητος εξοπλισμός - εφόδια.

Τα σκάφη που συμμετέχουν στον αγώνα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα τον παρακάτω
περιγραφόμενο εξοπλισμό και εφόδια, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας:

1. Να είναι εφοδιασμένα με όλα τα εφόδια που προβλέπονται από την άδεια εκτέλεσης
πλόων χωρίς τοπικούς περιορισμούς. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στον εφεδρικό κινητήρα
για τα μονομήχανα σκάφη όπου θα πρέπει να είναι τοποθετημένος με ασφάλεια στη βάση του
ή στερεωμένος με ασφάλεια εσωτερικά του σκάφους.
2. Τα μέλη των πληρωμάτων πρέπει να φοράνε κράνος με σήμανση πορτοκαλί η κίτρινη
στο οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο και η ομάδα αίματος κάθε αγωνιζόμενου και να φέρουν σωσίβιο εγκεκριμένο από το ΥΕΝ ή άνω των 150Ν. Όλα τα πληρώματα κατά τον αγώνα θα πρέπει να φοράνε ρουχισμό ο οποίος θα πρέπει να καλύπτει τον κορμό και τα άκρα μέχρι αστραγάλους και καρπούς. Κάθε μέλος του πληρώματος θα πρέπει να έχει μαζί του δύο αιμοστατικές γάζες μαχαίρι και σφυρίχτρα.
3. Κάθε σκάφος πρέπει να διαθέτει εφεδρικό quick stop και όλα τα μέλη του πληρώματος
θα συνδέονται με το κεντρικό quick stop .
4. Όλα τα σκάφη πρέπει να έχουν VHF το οποίο κατά τη διάρκεια του αγώνα θα λειτουργεί
στο κανάλι 69 με εναλλακτικό το κανάλι 74.
5. Το πλήρωμα θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο κινητά τηλέφωνα σε αδιάβροχες
θήκες.
6. Σχοινί ρυμούλκησης μήκους 30 μέτρων, δεμένο στο κρίκο της πλώρης, ασφαλισμένο
στο εσωτερικό του σκάφους.
7. Κάθε σκάφος πρέπει να έχει δύο αντλίες σεντίνας η μία από τις οποίες μπορεί να είναι
και φορητή.
8. Κάθε σκάφος πρέπει να διαθέτει δύο συσκευές GPS (μία φορητή και μία σταθερή), οι
οποίες θα καταγράφουν την πορεία του σκάφους κατά τη διάρκεια του αγώνα. Οι πορείες αυτές θα ελεγχθούν από την επιτροπή αγώνα σε περίπτωση ενστάσεων. Αν κάποιο σκάφος δεν διατηρήσει τις πορείες του στο GPS και γίνει ένσταση για παρέκκλιση από τα υποχρεωτικά σημεία διέλευσης, αυτή θα γίνει δεκτή από την επιτροπή αγώνα και το σκάφος θα ακυρωθεί για το σκέλος που έχει γίνει η ένσταση. Οι ενστάσεις θα γίνονται και θα εξετάζονται στο τέλος κάθε σκέλους.

Τα πληρώματα.

Κάθε σκάφος έχει διμελές ή τριμελές πλήρωμα, κυβερνήτη και συγκυβερνήτη / ες. Τα μέλη
των πληρωμάτων πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας χειριστού ταχυπλόου η οποία πρέπει να έχει
εκδοθεί μέχρι τις 31/12/2007.

Τα ονόματα των μελών του πληρώματος δηλώνονται εγγράφως στην διοργάνωση μέχρι το μεσημέρι της 15ης Σεπτεμβρίου. Μαζί με τη δήλωση προσκομίζονται : Φωτοτυπίες των αδειών χειριστού ταχυπλόου σκάφους, ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, καρδιολόγου και
οφθαλμίατρου, γνωστοποιείται στους διοργανωτές η ομάδα αίματος όλων των μελών του
πληρώματος καθώς και τα κινητά τηλέφωνα που θα χρησιμοποιηθούν στον αγώνα.
Όλα τα μέλη του πληρώματος μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες της ομάδας εναλλασσόμενα
χωρίς περιορισμούς στις θέσεις του κυβερνήτη και του συγκυβερνήτη.

Τεχνική υποστήριξη.

Για την τεχνική υποστήριξη των σκαφών που συμμετέχουν στον αγώνα είναι υπεύθυνες οι εταιρίες, σε συνεργασία με τις εταιρίες εξωλέμβιων κινητήρων. Οι εταιρίες φουσκωτών σκαφών και οι εταιρίες εξωλέμβιων κινητήρων έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν σκάφη υποστήριξης τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να επέμβουν σε περίπτωση μηχανικής ή άλλης βλάβης, κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Οι εταιρίες κινητήρων έχουν τη δυνατότητα σε συνεργασία με τοπικούς αντιπρόσωπους και εξουσιοδοτημένα συνεργεία να παρέχουν τεχνική υποστήριξη στα σκάφη του αγώνα, σε
ειδικούς χώρους (hubs) που θα στήσουν στα σημεία προορισμού.

Η διοργάνωση θα έχει στη διάθεση των συμμετεχόντων τρέηλερ τα οποία θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για ανέλκυση σκάφους που έχει υποστεί βλάβη. Στην περίπτωση ακυβερνησίας σκάφους ο διοργανωτής οφείλει να το μεταφέρει στο πλησιέστερο λιμάνι από το σημείο ακυβερνησίας.

Τεχνικός έλεγχος σκαφών.

Τα σκάφη που συμμετέχουν στον αγώνα θα πρέπει να βρίσκονται στον φυλασσόμενο χώρο που θα υποδείξει η διοργάνωση δύο μέρες πριν από την έναρξη του αγώνα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος από την τεχνική επιτροπή του αγώνα. Ο έλεγχος αφορά:

1. Τη σωστή εφαρμογή του κανονισμού, όσον αφορά στις προδιαγραφές σκαφών –
κινητήρων.
2. Τη καλή λειτουργία του εφεδρικού κινητήρα για τα μονομήχανα σκάφη.
3. Τη σωστή λειτουργία του συστήματος διεύθυνσης του σκάφους.
4. Τη σωστή στήριξη του κινητήρα / ων (μπρακέτα, σινεμπλόκ, βίδες κ.λ.π.)
5. Τον εξοπλισμό και τα εφόδια σκάφους και πληρώματος.

Απαγορεύσεις.

Απαγορεύεται η ύπαρξη φορητών δοχείων καυσίμων.
Απαγορεύεται το ξεφούσκωμα των αεροθαλάμων κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ποινές - αποκλεισμός σκαφών - Ενστάσεις.

Σκάφη που κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούν τις
προϋποθέσεις ασφαλείας και των γενικών κανονισμών του αγώνα αποκλείονται από τον αγώνα.

Σκάφη που κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι φέρουν κινητήρα /ες συνολικής ιπποδύναμης μεγαλύτερης της αναφερομένης στο CE του κατασκευαστή αποκλείονται από τον αγώνα.

Στην περίπτωση που αποκλειστεί σκάφος μετά τον τεχνικό έλεγχο, το ποσό συμμετοχής δεν
επιστρέφεται. Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες θεωρεί ή έχει βάσιμες υπόνοιες, ότι αγωνιζόμενο σκάφος διαφοροποιείται σε βάρος από το αναφερόμενο βάρος στα τεχνικά χαρακτηριστικά του σκάφους παραγωγής, μπορεί να καταθέσει ένσταση. Το σκάφος ζυγίζεται και αν
αποδειχθεί ότι η διαφοροποίηση υπερβαίνει το - 15%, η συμμετοχή ακυρώνεται. Ένσταση επίσης μπορεί να υποβάλλει όποιος έχει διαπιστώσει, ότι κάποιο σκάφος έχει παρεκκλίνει από τα υποχρεωτικά σημεία διέλευσης. Σε αυτή την περίπτωση, η επιτροπή αγώνα ελέγχει το
ίχνος που έχει καταγράψει το GPS του σκάφους, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο (8)
του άρθρου « Απαραίτητος εξοπλισμός –εφόδια ».

Ένσταση, επίσης, μπορεί να καταθέσει κάποιος που θεωρεί ότι αγωνιζόμενο σκάφος έχει
διαφοροποιηθεί σε ότι αφορά τον υποχρεωτικό εξοπλισμό ή και τον κινητήρα / ες, κατά τη διάρκεια του αγώνα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή αγώνα σε κάθε σκέλος χωριστά, το σκάφος ελέγχεται και αν διαπιστωθεί παράβαση αποβάλλεται.

Για να υποβάλει κάποιος αγωνιζόμενος ένσταση, πρέπει να καταβάλει παράβολο 300 €.

Τα πληρώματα των σκαφών θα πρέπει να επιδεικνύουν κόσμια συμπεριφορά και να
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υπευθύνων της διοργάνωσης. Στην περίπτωση όπου μέλη πληρώματος επιδείξουν ανάρμοστη – προκλητική συμπεριφορά ή προβούν σε επικίνδυνες ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν ατύχημα, το σκάφος της ομάδας αποκλείεται από τη διοργάνωση, ύστερα από απόφαση της επιτροπής αγώνα.

Αναβολή του αγώνα.

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει την εκκίνηση του αγώνα ή την εκκίνηση
σκέλους του αγώνα στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Αν η ΕΜΥ προβλέψει ανέμους έντασης άνω των 6 μποφόρ για τη θαλάσσια περιοχή
στην οποία πρόκειται να διεξαχθεί ο αγώνας ή σκέλος αυτού.
2. Αν η ΕΜΥ εκδώσει δελτίο έκτακτων καιρικών φαινόμενων.
3. Για άλλο λόγο ανωτέρας βίας.

Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει την λήξη του αγώνα στο τέλος του πρώτου
ή του δεύτερου σκέλους, αν λόγοι ανώτερης βίας το επιβάλουν. Σε περίπτωση διακοπής του αγώνα οι απονομές των επάθλων γίνονται σύμφωνα με την κατάταξη των σκαφών κατά τον τερματισμό του προηγούμενου σκέλους. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των σκελών του αγώνα.

Xορηγίες.

Τα σκάφη θα πρέπει να διαθέτουν ελεύθερο χώρο προκειμένου να τοποθετηθούν τα διαφημιστικά λογότυπα των χορηγών του αγώνα. Ο χώρος αυτός ορίζεται στα 2/3 του κάθε σκάφους, από την πλώρη προς την πρύμνη. Προκειμένου να αξιοποιηθεί το ελεύθερο κατάστρωμα από τις εναέριες λήψεις, θα πρέπει να έχουν αφαιρεθεί τα μαξιλάρια που ενδεχομένως διαθέτει το σκάφος στους χώρους αυτούς. Ο υπόλοιπος χώρος θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τοποθέτηση ιδιωτικών χορηγιών. Ο συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από την διοργάνωση για τους επίσημους χορηγούς του αγώνα έτσι ώστε οι ιδιωτικές χορηγίες να μην είναι ανταγωνιστικών συμφερόντων των επίσημων χορηγών.

Ενημέρωση.

Κατά την παραμονή κάθε σκέλους θα πραγματοποιείται, σε χώρο που θα υποδεικνύεται,
αναλυτική ενημέρωση των πληρωμάτων από τον Αλυτάρχη του αγώνα και την οργανωτική
επιτροπή προφορικά και έντυπα. Θα ακολουθούν ερωτήσεις μόνο από τον κυβερνήτη του κάθε πληρώματος και ενημέρωση των διοργανωτών προς τα Μ.Μ.Ε.

Αθλοθέτηση.

Στον πρώτο σκάφος κάθε κατηγορίας αθλοθετείται χρηματικό έπαθλο 5.000 €.

Κύπελλα λαμβάνουν τα πληρώματα των τριών πρώτων σκαφών κάθε κατηγορίας.

Αναμνηστικά συμμετοχής θα λάβουν τα πληρώματα όλων των σκαφών που συμμετέχουν
στον αγώνα.

Οι διοργανωτές θα έχουν εξασφαλισμένη την διαμονή και την ημιδιατροφή των πληρωμάτων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

210-9213120 Περιοδικά ΤhalassaThalassa Rib.
6932 547055 κ. Μαυρομμάτη.
6972 539911 κ. Πριόβολο.
e-mail: website= www.thalassatrophy.gr
e-mail= Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.