Rib and Sea

Το σωσίβιο, το quick stop και η ζώνη σώζουν ζωές

Τέλη διοδίων στην Κορίνθου-Πατρών. Μέρος δεύτερο.

Σχολιάζει, παραμένοντας αγανακτισμένος, ο Ιωσήφ Παπαδόπουλος.

Θυμάστε, ελπίζω, το περιστατικό στα Διόδια Ζευγολατειού, όταν στις αρχές Οκτωβρίου αρνήθηκα να καταβάλλω τα τέλη διοδίων για το τμήμα του δρόμου Κορίνθου - Πατρών, καθώς και την επιστολή διαμαρτυρίας μου προς την "Ολυμπία Οδός Α.Ε." : http://www.ribandsea.com/waves/185-2009-10-13-19-30-44.html

Σήμερα λοιπόν έλαβα την ακόλουθη απάντηση από την "Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε.", η οποία, ούτε λίγο ούτε πολύ, μου χρώσταγε τον γάϊδαρο ζητάει τώρα και τη σέλλα!

Από την «Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε.»
Ν. Πέραμος, 30 Οκτωβρίου 2009
Αρ. Πρωτ. : ΟΤΗ/CMPL/KN 12538

Πληροφορίες : Κ. Νασούλη.

Προς τον
κ. Παπαδόπουλο Ιωσήφ

ΘΕΜΑ : «Άρνηση πληρωμής διοδίου – υποδείξεις».

Αγαπητέ κ. Παπαδόπουλε,

Σχετικά με τα όσα αναφέρετε στην από 13/10/2009 επιστολή σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής :

1. Αναφορικά με τις αιτιάσεις σας περί δήθεν παράνομης ή και αντισυνταγματικής είσπραξης διοδίων και ότι δήθεν επικαλούμαστε νομοθετικές διατάξεις για να στηρίξουμε την «απαράδεκτη» και «παράλογη» απαίτησή μας να εισπράττουμε διόδια σε δρόμο που δεν πληροί τις προδιαγραφές αυτοκινητόδρομου :

α. Η σύμβαση παραχώρησης και όλες οι σχετικές ρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων και οι ρυθμίσεις περί διοδίων που αφορούν το έργο, υπεβλήθησαν στον έλεγχο τόσο των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Ελληνικού Κοινοβουλίου που κύρωσε νομοθετικά την Σύμβαση Παραχώρησης και έγινε πλέον νόμος του Κράτους (Ν. 3621/2007), υποχρεωτικά εφαρμοστέος από όλους και από την Ολυμπία Οδός Α.Ε., που όχι μόνο δικαιούται αλλά και υποχρεούται να τηρεί αυστηρά τα οριζόμενα στην άνω Σύμβαση Παραχώρησης συμπεριλαμβανομένων και των περί επιβολής και είσπραξης διοδίων τελών. Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι η είσπραξη των διοδίων όχι μόνο δεν αποτελεί «απαράδεκτη» και «παράλογη» απαίτηση της εταιρείας αλλά αποτελεί υποχρέωσή της. Για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά, σας επισυνάπτουμε και τη σχετική ανακοίνωση τύπου της Ολυμπίας Οδού Α.Ε.

β. Ο εν λόγω τρόπος χρηματοδότησης για την κατασκευή του έργου αποτελεί από την φάση δημοπράτησης επιλογή του Ελληνικού Δημοσίου και όχι της Ολυμπία Οδός Α.Ε., και περιγράφεται σαφώς στη Σύμβαση Παραχώρησης (Ν. 3621/2007). Συνεπώς οι αντίστοιχες εναντίον μας κατηγορίες σας για δήθεν αυθαίρετες πράξεις εκ μέρους μας δεν ευσταθούν.

γ. Η επί τόσα πολλά έτη κατάσταση της οδού (μία λωρίδα κυκλοφορίας χωρίς διαχωριστικό, έλλειψη οδοφωτισμού κλπ.) αποτελεί ακριβώς το λόγο που η ανάγκη ανακατασκευής του καθίσταται επιτακτική, αδυνατούμε δε να κατανοήσουμε πού έχει ευθύνη η Ολυμπία Οδός Α.Ε. ως προς αυτό. Αντίθετα, έχει αναλάβει την υποχρέωση της μελέτης και κατασκευής και ήδη έχουν ξεκινήσει οι σχετικές εργασίες σύμφωνα με τα συμβατικά χρονοδιαγράμματα.

δ. Οι πινακίδες στις οποίες αναφέρεστε δεν τοποθετήθηκαν από εμάς αλλά προϋπήρχαν. Η τοποθέτησή τους είχε γίνει με την έγκριση του αρμόδιου υπουργείου ενώ με την πρόοδο των εργασιών σε αυτό το τμήμα του δρόμου οι εν λόγω πινακίδες προβλέπεται να αφαιρεθούν από την Κ/Ξ κατασκευής, και σε κάθε περίπτωση δεν είναι επιζήμιες για την οδική ασφάλεια, το αντίθετο μάλιστα συμβάλλουν στην αφύπνιση των οδηγών και τέτοιες πρακτικές συνηθίζονται σε πολλές χώρες του εξωτερικού ανεξάρτητα και από το επίπεδο ασφάλειας του δρόμου.

2. Αναφορικά με τις εργασίες, υπηρεσίες και λοιπές ενέργειες οι οποίες ήδη πραγματοποιούνται :

α. Στα πλαίσια της εγκεκριμένης μελέτης οδικής ασφάλειας του έργου και σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης (ν. 3621/2007) και των λοιπών συμβατικών εγγράφων, η κοινοπραξία κατασκευής του έργου έχει ήδη υλοποιήσει μεγάλης έκτασης βελτιωτικές εργασίες ελαφριάς και βαριάς συντήρησης για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε : αντικατάσταση κατεστραμμένων και βελτίωση υφισταμένων στηθαίων ασφαλείας, βελτίωση αντιολισθητικής ικανότητας οδοστρωμάτων, τοπικές επισκευές οδοστρώματος, εργασίες διαγράμμισης βελτίωση ορατότητας και αύξηση ωφελίμου του πλάτους της οδού με τον καθαρισμό/κλάδεμα θάμνων και δένδρων παραπλεύρως της οδού, καθαρισμό και αντικατάσταση φθαρμένων πινακίδων, αλλαγή ανακλαστήρων στηθαίων ασφαλείας, επιδιόρθωση οδοφωτισμού, καθαρισμός των ερεισμάτων από φυτά, χώματα και απορρίμματα και διάνοιξη των ρείθρων απορροής υδάτων κ.α.

β. Εδώ και πολλούς μήνες έχουν ξεκινήσει οι κατασκευαστικές εργασίες καθ’ όλο το μήκος της οδού, τόσο εντός όσο και εκτός και πλησίον αυτής (κατασκευή σηράγγων, άνω και κάτω διαβάσεων, διαμορφώσεις εδαφών και διαπλατύνσεις κ.α.) και σύμφωνα με τις συμβατικές προβλέψεις και χρονοδιαγράμματα.

γ. Παράλληλα, η εταιρεία λειτουργίας επίσης, από την πρώτη στιγμή που παρελήφθη το έργο και με τη συνεχή (24ωρη) παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού, παρέχει υπηρεσίες λειτουργίας στους χρήστες (διαχείριση κυκλοφορίας, παροχή οδικής βοήθειας, εξυπηρέτηση χρηστών, συνεχείς περιπολίες και εποπτεία για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση περιστατικών κ.α.) και προχωρεί σε εργασίες συνήθους συντήρησης, όπως άμεση αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από ατυχήματα, περιοδικές επιθεωρήσεις, καθαρισμοί και φροντίδα του συνόλου της υποδομής του έργου (οδόστρωμα, οδική σήμανση, τεχνικά έργα, σταθερός οδικός εξοπλισμός, παρόδιοι χώροι, χώροι πρασίνου, κτίρια εξυπηρέτησης, συστήματα αποχέτευσης/απορροής κ.λπ.).

Έστω και εάν τα ανωτέρω δεν αποτελούν μία καθολική επίλυση όλων των υφισταμένων προβλημάτων, η οποία θα επέλθει με τις εργασίες κατασκευής/ανακατασκευής της οδού, ωστόσο πιστεύουμε να συμφωνείτε ότι συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την εξυπηρέτηση των χρηστών.

3. Αναφορικά με τις αιτιάσεις σας περί δήθεν αντιδεοντολογικών και ανήθικων απαιτήσεων εκ μέρους μας «προπληρωμής» υπηρεσιών που θα παρασχεθούν μελλοντικά και ότι οποιοσδήποτε ιδιώτης θα μπορούσε να αναλάβει αυτό τό έργο, πέραν των όσων ανωτέρω αναφέρουμε σχετικά με τις εργασίες/υπηρεσίες που προσφέρουμε, επιτρέψτε μας να σημειώσουμε και τα εξής : Κατ’ αρχάς, για την ανάληψη του εν λόγω έργου, η Ολυμπία Οδός Α.Ε. έχει υποβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο και τους τραπεζικούς οργανισμούς, που της παρέχουν τα απαραίτητα δάνεια, εγγυήσεις ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, αναλαμβάνοντας έτσι τεράστια ρίσκα απέναντί τους, καθώς και την υποχρέωση πληρωμής των δόσεων επιστροφής των δανείων. Όλες οι προαναφερθείσες υποχρεώσεις με τα συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματά τους αναφέρονται ρητά στη Σύμβαση Παραχώρησης. Εξ’ άλλου, μεγάλο μέρος των εισπραχθέντων διοδίων τελών χρησιμοποιείται εκτός από τη  χρηματοδότηση κατασκευής του έργου, για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου, ενώ ένα επίσης μεγάλο μέρος επιστρέφεται πίσω στο Ελληνικό Δημόσιο.

4. Σχετικά με την αναφορά σας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενδεικτικά σας αναφέρουμε τις ευρωπαϊκές χώρες Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Τσεχία, Αυστρία, αλλά και εκτός Ευρώπης, τις Η.Π.Α., Καναδά και Αυστραλία, στις οποίες ακολουθείται η ίδια πρακτική ανάληψης έργων με αντίστοιχες Συμβάσεις Παραχώρησης.

5. Αναφορικά με τις αιτιάσεις σας για το έντυπο αδυναμίας καταβολής τελών διοδίων που υπογράψατε, σας γνωρίζουμε τα εξής : Το συγκεκριμένο έντυπο αποτελεί μέρος συγκεκριμένης διαδικασίας της εταιρείας η οποία έχει θεσπιστεί για τους οδηγούς που αδυνατούν να καταβάλουν το τέλος διοδίου. Για περιπτώσεις που χρήστες παρανόμως αρνούνται την καταβολή του διοδίου τέλους, δηλαδή για παράνομες πράξεις, δεν είναι δυνατόν να υφίσταται ειδική διαδικασία της εταιρείας μας. Σημειώνουμε εξ’ άλλου ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η εταιρεία δικαιούται ακόμα και να απαγορεύει τη διέλευση και να καλέσει την Αστυνομία, παρά ταύτα στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των χρηστών γίνεται πάντοτε προσπάθεια να εξαντλούνται πρώτα τα ηπιότερα μέσα για την επίλυση των εν λόγω προβλημάτων.

Σε κάθε περίπτωση, τα εκδοθέντα έντυπα δεν ακυρώνονται, εξ’ άλλου έχετε το δικαίωμα να εκφράσετε τις όποιες αντιρρήσεις σας, όπως κάνατε με την σχετική επιστολή σας. Είναι όμως τουλάχιστον άδικο να ισχυρίζεστε ότι δήθεν παραπλανηθήκατε ή παραπειστήκατε να υπογράψετε το εν λόγω έντυπο.

6. Τέλος και σε συνέχεια των παραπάνω, επιτρέψτε μας να επισημάνουμε ότι οι αιτιάσεις και ισχυρισμοί σας είναι το λιγότερο άδικοι, οι δε εκφράσεις υποτιμητικές και προσβλητικές για την εταιρεία όσο και τους εργαζομένους της και θα σας παρακαλούσαμε να μην τις επαναλάβετε στο μέλλον.

Ως εκ τούτου, σας γνωρίζουμε ότι όσο κι’ αν σεβόμαστε την προσωπική άποψη του καθενός, εν τούτοις κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αγνοεί τους νόμους του Ελληνικού Κράτους και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο υφίσταται ρητή υποχρέωση καταβολής διοδίων τελών για τη χρήση της οδού. Για το λόγο αυτό και δεδομένης μάλιστα της ιδιαίτερης ευαισθησίας σε θέματα νομιμότητας που έχουν άνθρωποι όπως εσείς που ασκούν το επάγγελμα-λειτούργημα του δημοσιογράφου, καλείσθε όπως εξοφλήσετε άμεσα την οφειλή σας από διόδια τέλη, με τη διαδικασία εξόφλησης όπως αυτή περιγράφεται στο έντυπο το οποίο έχετε στην κατοχή σας.

Παραμένουμε πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή ενημέρωση σχετικά με τα ανωτέρω.

Υ.Γ. Τα αναφερόμενα στο υστερόγραφο της επιστολής σας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία μας, ο εισπράκτορας σας άνοιξε τη μπάρα και σας ζητήθηκε να σταματήσετε στην άκρη, πλην όμως εσείς δεν το πράξατε παρά απομακρυνθήκατε.

Με εκτίμηση
Για την εταιρεία «Ολυμπία Οδός Λειτουργία Α.Ε.»
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
(Υπάρχει υπογραφή, όχι όμως και το όνομα)

Διαβάστε τώρα την δική μου απάντηση και βγάλτε μόνοι τα συμπεράσματά σας.

Προς την
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
Κόμβος Ν. Περάμου, Νότιος Παράδρομος,
190 06 Ν. Πέραμος Αττικής.
Υπ’ όψιν κυρίας Αικ. Νασούλη.

Κοινοποίηση :
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Ριζαρείου 4, 15233 Χαλάνδρι.
Υπ’ όψιν κυρίας Ελ. Τόντη.

Θέμα : Άρνηση πληρωμής διοδίων στον δρόμο Κορίνθου – Πατρών.

Ηλιούπολη, 4 Νοεμβρίου 2009

Αγαπητή κυρία Νασούλη,

Με την επιστολή σας της 30ής Οκτωβρίου 2009 δεν δώσατε, νομίζω, καμμία πειστική απάντηση στις έγγραφες αιτιάσεις και καταγγελίες μου, αποφύγατε δε επιμελώς να μιλήσετε για την «ταμπακέρα», περιοριζόμενη σε επιπλήξεις (!) και υποδείξεις (;) για καλύτερη εκ μέρους μου συμπεριφορά και αποφυγή επανάληψης υποτιμητικών και προσβλητικών (τάχα) εκφράσεων για την εταιρεία σας και τους εργαζομένους σ’ αυτήν!

Προτού λοιπόν αναφερθώ στο κυρίως πρόβλημα, θα σχολίαζα κι’ εγώ απ’ την πλευρά μου ότι προφανώς δεν διαβάσατε προσεκτικά την πρώτη επιστολή μου, διότι σε κάνενα σημείο της δεν εξέφρασα υποτιμητικούς ή προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για την εταιρεία σας ή τους εργαζομένους σ’ αυτήν. Δεν έκανα τίποτε λιγότερο και τίποτε περισσότερο από το να εξιστορήσω, απλώς, τα πραγματικά γεγονότα. Αν εσείς θεωρείτε ότι τα πραγματικά και αδιαμφισβήτητα αυτά γεγονότα σας προσβάλλουν, θα συνιστούσα στην εταιρεία σας, αλλά και τους εργαζομένους σ’ αυτήν, να είναι περισσότερο προσεκτικοί στο μέλλον. Όλοι κρινόμαστε άλλωστε από τα αποτελέσματα των πράξεών μας και όχι απ’ τα λόγια μας. Φαντάζεστε, επί παραδείγματι, να πιάσω κάποιον επ’ αυτοφώρω να με κλέβει και αυτός να με επιπλήξει επειδή τον απεκάλεσα κλέφτη;

Θα αναφερθώ επίσης στο υστερόγραφο της επιστολής σας, όπου ισχυρίζεστε, εμμέσως πλην σαφώς, ότι ψεύδομαι (!) επειδή είπα ότι ο υπάλληλός σας στο γκισέ των διοδίων της Πάτρας μου απάντησε ότι μπορώ να φύγω, αν δεν θέλω να πληρώσω τα διόδια, και δεν χρειάζεται να υπογράψω κανένα έντυπο! Δεν ξέρω με ποιο δικαίωμα αμφισβητείτε τα πραγματικό αυτό γεγονός, τα οποίο μπορεί να επιβεβαιώσει και η σύζυγός μου, η οποία επέβαινε στο αυτοκίνητο, και θεωρείτε ότι ο ισχυρισμός του υπαλλήλου σας, ότι τάχα μου είπε να σταματήσω στην άκρη, αλλά εγώ δεν υπάκουσα και απομακρύνθηκα, είναι αληθινός! Νομίζω ότι τέτοιου είδους ψευδείς ισχυρισμοί δεν αρμόζουν σε μια εταιρεία η οποία θέλει να λέει πως φροντίζει για την βελτίωση του οδικού δικτύου και την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών.

Επιτρέψτε μου όμως τώρα να αναφερθώ και στο κυρίως «μενού», την  «ταμαπακέρα», ούτως ειπείν. Μιλήσατε, κατ’ αρχάς, για τη σύμβαση παραχώρησης, η οποία υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας σας και του Ελληνικού Δημοσίου, και η οποία κρίθηκε για τη νομιμότητά της τόσο από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. όσο και του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δεν έχω λόγο να αμφιβάλλω ότι τα πράγματα έγιναν έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Οι συμβάσεις όμως, αγαπητή κυρία Νασούλη, μεταξύ νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και του δημοσίου, έχουν δείξει σε βάθος χρόνου ότι δεν έγιναν πάντοτε με τον καλύτερο τρόπο για τα συμφέροντα του Ελληνικού λαού, για τα οποία θα έπρεπε, κυρίως, να ενδιαφέρεται η Πολιτεία. Θα ήταν χάσιμο χρόνου να αναφερθώ σε τέτοιου είδους συμβάσεις, μία από τις οποίες θεωρώ ότι είναι και αυτή η οποία υπεγράφη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας σας. Ανάλογα παραδείγματα πάντως υπάρχουν πολλά, και είμαι βέβαιος ότι τα γνωρίζετε.

Αν ο Έλληνας πολίτης «υποχρεούται», βάσει της περίεργης σύμβασης που υπέγραψε η εταιρεία σας με το Ελληνικό Δημόσιο, να καταβάλλει διόδια σε ένα δρόμο ο οποίος απέχει παρασάγκας από του να αποκαλείται «εθνικός», τότε πρέπει να αναρωτηθείτε νομίζω κι’ εσείς γιατί ο Έλληνας πολίτης «υποχρεούται» να έχει πάντοτε υποχρεώσεις και ποτέ δικαιώματα; Δικαίωμά του δεν είναι να μην πληρώνει για υπηρεσίες που δεν απολαμβάνει; Δικαίωμά του δεν είναι να διαμαρτύρεται επειδή ο επαρχιακός δρόμος Κορίνθου – Πατρών δεν διαθέτει μπάρα προστασίας, φωτισμό και δύο, τουλάχιστον, λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση; Δικαίωμά του δεν είναι να θέλει να πάει γρήγορα και με ασφάλεια στην Πάτρα και όχι στο νεκροτομείο ή στην αναπηρική καρέκλα, έχοντας μάλιστα καταβάλλει διόδια γι’ αυτή τη θλιβερή διαδρομή;

Δεν με ενδιαφέρει, προσωπικώς, ο τρόπος χρηματοδότησης του έργου, το οποίο έχετε αναλάβει να φέρετε εις πέρας, στον βαθμό τουλάχιστον που δεν το χρηματοδοτώ εγώ! Αναφέρετε μάλιστα στην επιστολή σας ότι ο τρόπος χρηματοδότησης του έργου αυτού αποτελεί επιλογή του Ελληνικού Δημοσίου και όχι της εταιρείας σας! Να γνωρίζουμε, τουλάχιστον, προς ποια κατέυθυνση θα πρέπει να κατευθύνουμε τα πυρά μας στο μέλλον...

Ισχυρίζεστε ότι οι πινακίδες οι οποίες επισημαίνουν την επικινδυνότητα του επαρχιακού δρόμου Κορίνθου – Πατρών δεν τοποθετήθηκαν επί των ημερών σας, αλλά προϋπήρχαν. Θα το πιστέψω. Και λοιπόν; Λύθηκε το πρόβλημα της επικινδυνότητας και το auto stop του Χάρου που καραδοκεί σε κάθε στροφή του επαρχιακού αυτού δρόμου; Γιατί δεν τις βγάλατε τόσο καιρό, από τότε που αναλάβατε την εκτέλεση του έργου, αφού ο δρόμος αυτός είναι πλέον ασφαλής, όπως ισχυρίζεστε;

Είναι επίσης τουλάχιστον αστείος ο ισχυρισμός σας ότι οι πινακίδες αυτές έχουν τοποθετηθεί με σκοπό να «αφυπνίζουν» (!!!) τους οδηγούς, όπως άλλωστε γίνεται (εσείς το είπατε) και σε πολλές χώρες του εξωτερικού!!! Θα σας συνιστούσα μάλιστα, προκειμένου να αφυπνίζονται καλύτερα οι οδηγοί, να εγκαταστήσετε σε κάθε στροφή αυτού του δρόμου – καρμανιόλα, ένα σύστημα... αυτόματου μπουγέλου ή ένα μηχάνημα αυτόματης σφαλιάρας!

Επειδή πάντως ταξιδεύω συχνά στο εξωτερικό, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι σε κανέναν ευρωπαϊκό αυτοκινητόδρομο δεν υπάρχουν τέτοιου είδους πινακίδες, πλην βεβαίως αυτών οι οποίες «επιβάλλουν» μειωμένα όρια ταχύτητος σε σημεία τα οποία πλήττονται από την ομίχλη ή τους σφοδρούς ανέμους. Εκτός και αν λέγοντας «χώρες του εξωτερικού» εννοείτε, ας πούμε, το Σουδάν, το Μπαγκλαντές ή τη Μοζαμβίκη! Προς Θεού, δεν θέλω να υποτιμήσω τις χώρες αυτές οι οποίες, στο κάτω κάτω, δεν επέβαλαν ποτέ καταβολή διοδίων σε δικούς τους δρόμους, οι οποίοι είναι σαφώς πολύ καλύτεροι και πιο ασφαλείς από τον δικό μας επαρχιακό δρόμο Κορίνθου – Πατρών...

Τα έργα τα οποία ισχυρίζεστε ότι έχει ήδη υλοποιήσει η εταιρεία σας με σκοπό την αποκατάσταση κακοτεχνιών του υπάρχοντος δρόμου, εμείς τουλάχιστον οι οδηγοί, δεν τα βλέπουμε! Αλλά και αν ακόμη υποτεθεί ότι επιδιορθώνετε κάποια στηθαία ή κλαδεύετε θάμνους και δένδρα παραπλεύρως του δρόμου, αυτές είναι εργασίες ρουτίνας που πραγματοποιούνται και σε μη εθνικές οδούς της χώρας όπου δεν εισπράττονται διόδια.

Όσο για την πρόοδο των εργασιών και την σύντομη παράδοση του έργου, κι’ εμείς αυτό ευχόμαστε, ώστε να σταματήσει αυτή η ανόητη και ανούσια διαμάχη μεταξύ της αναδόχου εταιρείας και των οδηγών. Σας συγχαίρω πάντως για το θάρρος σας να παραδεχθείτε, αφ’ ενός μεν ότι «... όλα τα ανωτέρω δεν αποτελούν μία καθολική επίλυση όλων των υφισταμένων προβλημάτων...» και αφ’ ετέρου ότι «... μεγάλο μέρος των εισπραχθέντων διοδίων τελών χρησιμοποιείται για την χρηματοδότηση κατασκευής του έργου...». Σας θυμίζω μάλιστα τι αναφέρει η ίδια η Ολυμπία Οδός Α.Ε. στην ιστοσελίδα της : «... Η Ολυμπία Οδός ΘΑ αντικαταστήσει τον υφιστάμενο δρόμο υψηλού κινδύνου που σήμερα ενώνει την Ελευσίνα με την Κόρινθο, την Πάτρα και τον Πύργο...»

Σχετικώς με τις χώρες στις οποίες αναφερθήκατε, προκειμένου να αιτιολογήσετε, προφανώς, το περιεχόμενο της σύμβασης παραχώρησης που υπέγραψε η εταιρεία σας με το Ελληνικό Δημόσιο, ξεχάσατε να αναφέρετε ότι στις χώρες αυτές οι εταιρείες που αναλαμβάνουν κατά καιρούς την κατασκευή τέτοιων οδικών αρτηριών, δεν επιβάλλουν τέλη διοδίων μέχρι την αποπεράτωση του έργου.

Όσο για την υπογραφή του εντύπου, επιμένω ότι παραπλανήθηκα από τον επόπτη της εταιρείας σας. Αν είχα τη δυνατότητα να διαβάσω το έντυπο μέσα στο βαθύ σκοτάδι που επικρατούσε στο συγκεκριμένο σημείο και δεν βιαζόμουν να προλάβω το καράβι για την Ιταλία, να είστε βεβαία ότι δεν θα το υπέγραφα! Πείστηκα όμως στις διαβεβαιώσεις του επόπτη σας και, κακώς, υπέγραψα. Στο εξής θα είμαι πιο προσεκτικός, αφού τώρα γνωρίζω. Δεν θα υπογράφω κανένα έντυπο και δεν θα δίνω βεβαίως τα στοιχεία μου σε κανέναν επόπτη της Ολυμπίας Οδού, πλην των οργάνων της Τροχαίας, εφ’ όσον βεβαίως έχω παραβιάσει κάποιο άρθρο του Κ.Ο.Κ. Και εξ όσων γνωρίζω η άρνηση καταβολής τελών διοδίων σε επαρχιακούς δρόμους δεν αποτελεί παράβαση του Κ.Ο.Κ. Συνεπώς είναι άστοχος ο ισχυρισμός σας ότι έχετε τάχα το «δικαίωμα» να απαγορεύσετε την διέλευση του αυτοκινήτου μου και να καλέσετε την αστυνομία επειδή αρνούμαι να καταβάλλω τα τέλη διοδίων!

Αναφερόμενος τέλος στα ειρωνικά υπονοούμενα που κάνατε, σχετικώς με την «ιδιαίτερη ευαισθησία που θα έπρεπε να επιδείξω σαν λειτουργός δημοσιογράφος σε θέματα νομιμότητας», υπονοώντας, προφανώς, ότι θα πρέπει να καταβάλλω αδιαμαρτύρητα τα διόδια στον επαρχιακό δρόμο Κορίνθου – Πατρών, θα σας πω ότι, ακριβώς επειδή είμαι λειτουργός δημοσιογράφος, αλλά και συνειδητοποιημένος πολίτης, αρνούμαι να καταβάλλω διόδια σε έναν επαρχιακό δρόμο, ο οποίος είναι άκρως επικίνδυνος για την σωματική ασφάλεια και την ίδια μου τη ζωή, μένοντας έτσι πιστός στο κοινό περί Δικαίου, Λογικής, Ηθικής και Νομιμότητας αίσθημα, που έρχεται σαφώς σε αντίθεση με τέτοιου είδους «περίεργες» συμβάσεις παραχώρησης έργου, οι οποίες σαφώς και δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα των πολιτών, αφού θέτουν σε κίνδυνο ακόμη και την ίδια τους τη ζωή έναντι χρηματικού τιμήματος! Θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω ότι  οι αρχαίοι μας πρόγονοι τοποθετούσαν νομίσματα στα μάτια των νεκρών, προκειμένου να πληρωθεί ο Χάρος που θα τους περνούσε, μέσω του ποταμού Αχέροντα, στον Άδη...

Θα σας συνιστούσα να μην απαντήσετε στη δεύτερη αυτή επιστολή μου, εφ’ όσον δεν έχετε κάτι πιο ουσιαστικό να προσθέσετε στις εύλογες αιτιάσεις και καταγγελίες μου. Αντιλαμβάνομαι την δυσχερή θέση σας να πρέπει να υπακούσετε στις παράλογες εντολές των προϊσταμένων σας, αλλά παρακαλώ να έρθετε κι’ εσείς στη θέση των χιλιάδων οδηγών, οι οποίοι «υποχρεούνται» να καταβάλλουν τέλη διοδίων για να πάνε... στην άλλη ζωή, και να μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη τους στέλνοντας τέτοιου είδους απαντήσεις στις δίκαιες και εύλογες διαμαρτυρίες τους!

Αν επιμένετε πάντως να εισπράξετε τα διόδια που δεν κατέβαλα (και δεν πρόκειται ποτέ να καταβάλλω, μέχρις ότου παραδοθεί στην κυκλοφορία η πραγματική εθνική οδός Κορίνθου-Πατρών), δεν έχετε παρά να τα διεκδικήσετε δικαστικώς.

Με εκτίμηση

Ιωσήφ Ι. Παπαδόπουλος